Képek a képgalériából

tanodaátadás - 10Gébárt - 9EU PROJEKT -  tel. elérhetőségEsélyt és lehetőséget az apáti diákoknak!.png

Újabb Tanoda projekbe kezdtünk

Projektünk címe: Várlak Tanoda III. – Tanoda program támogatása Alsónemesapátiban
Projekt azonosítója: EFOP - 3.3.1-16-2017-00001

A tanoda szakmai programjában megvalósítandó komplex kompetencia- és személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, készségfejlesztés legfőbb célja elsősorban a hátrányos helyzetű valamint veszélyeztetett tanulók felzárkózási esélyeinek növelése, általános és középiskolai sikerességének segítése iskolán kívüli szervezeti keretek között.

Pályázatunk célcsoportja: az alsó tagozatból elsősorban a 3-4. évfolyamos, a felső tagozatból az 5-8. évfolyamos tanulókat célozzuk meg. Amennyiben lehetőségeink engedik középiskolásokat is bevonunk. Közvetett célcsoportként szeretnénk bevonni az integrált programelemekbe a tanodás diákok családtagjait, illetve a köznevelésben nem hátrányos helyzetű tanulókat is. Tanodánkat 30 fő bevont tanulóval tervezzük megvalósítani.

Együttműködés: elsődleges partnereink: Csertán Sándor Általános Iskola, Nyugat-magyarországi Egyetem SEKPPI, Harangláb Kulturális és Faluszépítő Egyesület, két együttműködő tanoda. Az együttműködés formája és tartalma:

  • a., tudásmegosztás, szakmai támogatás: workshopok, szakmai műhelyek szervezése, jó gyakorlatok megosztása, eredményesen alkalmazott módszerek elterjesztése, hospitálás szervezése.
  • b., Pályaorientáció segítése, nyomonkövetés, szakmai együttműködés.
  • c., Program és szolgáltatási kínálat bővítése: közös szabadidős és kulturális programok szervezése, lebonyolítása.
  • d., Felsőoktatási hallgatók gyakorlatszerzési lehetőségének biztosítása.

Szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül: - klubfoglalkozások, szakkörök szervezése és működtetése, önismereti, személyiségfejlesztő, pályaorientációs, mentálhigiénés foglalkozások - tanodán kívüli programok: 2-2 db kirándulás, nyári családi tábor, korcsolyázás, illetve színház- és bábszínház-látogatás.
9 db tanodán kívüli szabadidős programot szervezünk, amin a tanodások legalább 70%- a részt vesz. A nyitott tanodai programok: egyik legfőbb elemeként olyan komplex közösség- és személyiségfejlesztő, együttműködést generáló programokat szeretnénk megvalósítani, amely
partnerként vonja be a szülőket, a diákokat, pedagógusokat, mentorokat, kortárs csoportokat a két település lakóit, civil szervezeteit, az egyházat és az együttműködő tanodákat egyaránt. A projekt alatt 3 darab program megvalósítását: Adventi-kézművesház, Családi nap, Esélyegyenlőségi nap.

Tanulástámogatás, életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása: A kulcskompetenciák közül kiemelt szerepet kap a szövegértés, a matematikai alapképességek, a nyelvi és IKT, illetve a szociális kompetenciák fejlesztése. Mindezek fejlesztéséhez elengedhetetlen a tanulásmódszertan fejlesztése és a tanulási motiváció erősítése. A tanoda széleskörű szolgáltatásaiból a diákok meglevő kompetenciáik fejlesztése érdekében akár felzárkóztató akár tehetséggondozó programok között választhatnak. Az egyéni és csoportos kompetenciafejlesztések mellett, szakköröket, klubfoglalkozásokat és különböző szabadidős, kulturális- és sportprogramokat, projekteket kínálunk a tanodásoknak. Alkalmazott eljárások, módszerek: differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása, drámapedagógia, projektmódszer, IKT-eszközök alkalmazása. Munkaformák: egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, egyéni foglalkozások biztosítása mentorok, önkéntes segítők, tanodai tanárok, bevont szakemberek segítségével, klubfoglalkozások, szakkörök, egyéni elbeszélgetések.

Mérési rendszer, szaktanácsadás: fontosnak tartjuk az együttműködést a mérések elvégzése, kiértékelése érdekében az EFOP-3.1.7. projekttel.