Képek a képgalériából

Budaőrs 15Fotó - Horváth László.pngokt 23 - 9Sportnap X.2. - 0

Köszöntő

Tisztelettel köszöntjük az Apáti Iskoláért Alapítvány által működtetett
"Várlak" Tanoda honlapján

A honlap a
TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 számú,
„Várlak” Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak című
projekt keretében jött létre.

Jelenlegi projektünk a
TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0012 számú,
"Várlak Tanoda" - Hátránykompenzáció és esélyegyenlőség biztosítása az apáti gyerekek részére címet viseli.

„VÁRLAK” TANODA
Alsónemesapáti
Petőfi utca 4.
8924
 

Fenntartó szervezet:„Apáti Iskoláért” Alapítvány

Tanodánk sajátos, iskolán kívüli tanulási forma, melynek célja, hogy hatékonyan segítse elsősorban a Nemesapáti és Alsónemesapáti halmozottan hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló – elsősorban cigány – gyerekek és fiatalok iskolai sikerességét, továbbtanulási, elhelyezkedési esélyeit, illetve beilleszkedését a helyi közösségekbe. Célunk, hogy a tanodába járó gyermekek iskolai eredményességét iskolán kívüli fejlesztésekkel javítsuk. A tanoda épületében így iskolaidőben ( délelőtti tanórák alatt) nem találhatnak az érdeklődők diákokat, tehát az intézménycsak félnapos, illetve alkalmanként olyan hétvégi foglalkozásokat nyújt, ami figyelembe veszi azt, hogy a gyermekeket ne szakítsuk ki indokolatlanul a családi környezetből.  Megpróbáljuk mindazokat a lehetőségeket biztosítani a tanodába járó gyermekek számára, amelyek vagy szociális, vagy kulturális okokból eddig kimaradtak az életükből, viszont az eredményes tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlenek. Olyan légkört kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek ez otthon nem adatik meg –, amely az „egy életen át való tanulás” irányába tereli őket, és motiváló hatására a tanulás érdekessé, fontossá válik számukra. Arra törekszünk, hogy a tanulók minél kevesebb kudarcélményt éljenek meg az iskolájukban, tanulmányi átlaguk javuljon és csökkenjen a tantárgyi bukások száma. Feleljenek meg a tanodába járók a középfokú oktatási intézmények tantervi követelményeinek, megfelelően készüljenek fel a szakmunkásvizsgára, illetve az érettségire, az azt követő szakmatanulásra, a felsőfokú tanulmányok folytatására.A tanoda széleskörű szolgáltatásaiból a diákok (a 2009-ben megnyert pályázat alapján jelenleg 30 fő, felső tagozatosok és középiskolások) önállóan választhatnak. Az igények és a meglévő kompetenciák felmérése alapján alakítjuk ki az egyéni tanrendeket és ezek alapján készül el a „tanulói szerződés” az egyéni vállalásokkal. Majd azt követően kezdődik el a munka, miután véglegesítettük a tanrendeket és a tanulói szerződéseket. A foglalkozásoknak három területét alakítottuk ki: a tanulás segítését (kiemelt figyelmet fordítva a kompetencia területekre, az egyéni fejlesztésre),  a projekteket és a szabadidős-kulturális  programokat.

Működésünkkel, úttörőmunkát is szeretnénk megvalósítani, módszertani műhelyként működni, hogy mintát és tapasztalatokat tudjunk átadni a környező településeken tevékenykedő civil mozgalmaknak, intézményeknek, önkormányzatoknak a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának, valamint esélyeinek növelése érdekében.

A „Várlak” Tanoda működésének hosszú távú céljai:

  • az integrációs folyamat meggyorsítása
  • a kirekesztéstől mentes befogadó társadalom megteremtéséhez való hozzájárulás
  • a szociális- a gazdasági háttér különbségéből adódó esélykülönbségek csökkentése
  • a későbbi munkaerő- piaci esélyek javítása
  • tehetséges fiatalok menedzselése

Az együttműködő partnereink segítségével minél több gyermeket és szülőt kívánunk megnyerni fontos céljaink érdekében.